Tilmeld Hjælperbanken

BIERSTED IFs HJÆLPERBANK

Uden de frivillige ville det være svært at drive en forening som vores, og hjælperbanken er et tiltag, der skal øge fokuset på de mange frivillige.I hjælperbanken listes de frivillige opgaver op med beskrivelse og hvor lang tid det tager, og herefter matcher ‘bankens bestyrelse’ disse opgaver med de personer, som har oprettet sig i banken. Man kan oprette sig i banken via BIF’s hjemmeside, og man kan også forvente at blive kontaktet af bankens bestyrelse, hvis man dukker op til stævner og kampe.Bestyrelsen foretog på et tidspunkt en optælling af alle frivillige i foreningen og nåede frem til 96. På den baggrund foretog vi en interessant beregning: Hvis man forestiller sig, at de frivillige skal have løn for deres arbejde (DGI foreslår en timeløn på 150-200 kr.), og hvis de frivillige i gennemsnit arbejder 5 timer om ugen 40 uger om året, skal BIF udbetale en årlig løn på 2,9 millioner – og det er vel og mærket til minimumslønnen. Det ville nok få den konsekvens, at kontingentet bliver hævet en smule :-)Heldigvis har vi mange frivillige der hjælper, uden at de forventer at få løn for det i kroner i ører. I bestyrelsen vil vi dog gerne gøre det endnu sjovere at være frivillig, og vi vil gerne fordele opgaverne ud på flere hænder. Det håber vi hjælperbanken kan hjælpe med.Bankens bestyrelse er: Charlotte From, Andreas Stoltze, Laura Trolle, Lisbeth Selvejer, Rasmus Rosendahl, Tatiana Larsen, Jannie Svendsen, Jakob Lund og Henrik Skøtt