Hold og Stillinger

Aktiviteter

Biersted I.F. Fodbold – Fair play

Fodboldafdelingen I Biersted I.F. skal være et sted hvor ledere, trænere, spillere, børn og deres forældre kan færdes i trygge rammer, med respekt for hinanden.
Derfor forventer vi at:
Skaber tydelige rammer for spillere, forældre og trænere, og sikre frihed til at handle indenfor disse rammer.
Skabe sammenhæng og harmoni i hele BIF Fodbold og med øvrige afdelinger.

         Spillere
         – Respektér modstander, holdkammerater og dommere
         – Kend spillets regler. Stil ikke spørgsmålstegn ved dommerens afgørel-
           ser
         – Acceptér nederlag med værdighed. Tak modspiller og dommer efter     
           kampen
         – Spil fair. Forsøg ikke på at opnå unfair fordele i kampene. Vær ærlig.
         Trænere
         – Trænere skal respektere hver enkelt persons rettigheder, værdighed    
           behandle alle lige i sportslig sammenhæng
         – Trænere skal altid fremme sportens positive aspekter (f. eks. fair play)
           og aldrig acceptere brud på reglerne og opførsel i strid med spillets ånd  
         – Trænere skal udvise høj standard vedrørende opførsel og nærvær.
            – Trænere skal opmuntre og lede spillere til at acceptere ansvaret for
           deres egen opførsel og præsentation

         Forældre
         – Husk børn spiller for deres egen skyld, ikke din.
         – Støt dit barn i at følge spillets regler og til ikke at protestere mod
           dommeren.
          – Lær dit barn at en ærlig indsats er vigtigere end sejr, så resultatet af  
           hver kamp accepteres uden overdreven skuffelse.
         – Husk dit barn lærer mest ved det gode eksempel. Vis din glæde over
           godt spil, også hos modstanderne.
         – Anerkend trænernes værdi og betydning. De er frivillige, og gir deres
           tid og resurser til dit barns fodbold.